• pl
  • en

Podpisanie umowy na przebudowę stadionu żużlowego w Świętochłowicach

2018.10.10

W dniu 03.10.2018r. MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna podpisało umowę na „Przebudowę stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 oraz przebudowę i termomodernizacja budynku siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” - etap I przebudowy” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie”

Wartość kontraktu wynosi ok. 39 mln zł, realizacja inwestycji ma potrwać 600 dni.

Inwestycja ma na celu przywrócenie podstawowych funkcji stadionu piłkarsko – żużlowego.

Przedmiot  zamówienia obejmuje  w szczególności :
1. wykonanie robót rozbiórkowych i wycinki zieleni wysokiej,
2. wykonanie remontu toru i boiska,
3. wymianę nawierzchni utwardzonych,
4. wykonanie remontu trybun,
5. przebudowę i termomodernizację budynku siedziby  Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”,
6. budowę nowych budynków, pozostałych obiektów i elementów zagospodarowania terenu,
7. wykonanie sieci i instalacji związanych z funkcjonowaniem stadionu.